Zastosowanie określonych parametrów dla aplikacji końcowej

– Naszym priorytetem jest wspieranie naszych klientów w ich ciągłym rozwoju oraz pozostaniu konkurencyjnym, zapewniamy to dzięki naszym specjalistom, którzy niezależnie od produktu, odbiorcy końcowego lub wymaganych udoskonaleń takich jak np. obniżenie kosztów produkcji są w stanie zaproponować optymalne rozwiązania.

Użycie różnego rodzaju dodatków nadaje nowe właściwości lub pozwala poprawić obecne:

Uniepalnianie

Oferujemy uniepalnione mieszanki tworzyw sztucznych przebadane w naszych laboratoriach, aby spełnić wymagania każdego klienta proponując wersje halogenopochodne / H lub też ostatnio najczęściej wykorzystywaną wersję bez-halogenową/ HF . Mieszanki mogą być odpowiednio dopasowane kolorystycznie tj. zabarwione w masie i zmodyfikowane pod kątem stabilizacji UV i właściwości termicznych.

Stabilizacja UV

Zastosowanie inhibitorów stabilizatora UV świetnie się sprawdza zamiast sadzy do aplikacji użytku zewnętrznego, budownictwa czy krzeseł stadionowych.

Stabilizacja termiczna

Modyfikujemy tworzywa termoplastyczne poprzez dodanie stabilizatorów termicznych odpowiedzialnych za opóźnienie procesu starzenia wypraski narażonej na długotrwałe działanie wysokiej temperatury.

Stabilizacja antystatyczna

Oferujemy tworzywa sztuczne na bazie poliolefin i styrenu dopuszczone do kontaktu z żywnością z dodatkiem antystatycznym.

Modyfikacja poprzez nukleowanie

Nasz dopasowany system modyfikacji poprzez ‘’nukleowanie’’ pozwala podnieść wydajność formowania, umożliwia większą kontrolę nad procesem chłodzenia oraz skurczu, ponadto wzbogaca walory estetyczne produktu.